Maatschap ROAD is een advies- en tekenbureau

Gespecialiseerd in het vervaardigen van appartementstekeningen, ook wel splitsingstekeningen genoemd

Splitsingstekeningen

Splitsingstekeningen zijn onderdeel van een notariële splitsingsakte waarin de oprichting en werking van een Vereniging van Eigenaren (VVE) wordt geregeld en dienen als verplichte bijlage van de notariële splitsingsakte bij het Kadaster in de Openbare registers ingeschreven te worden. In de splitsingsakte is tevens het reglement van splitsing opgenomen. In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen, die men de spelregels tussen de appartementseigenaren/bewoners zou kunnen noemen.

De splitsingstekening is geen bouwtekening maar een speciale “juridische” tekening waarop alle appartementen en de gemeenschappelijke ruimten in hun onderlinge samenhang afgebeeld zijn. Deze tekening dient aan de eisen van het Kadaster te voldoen wil deze voor inschrijving geaccepteerd worden.

Kennis, ervaring, service

De jarenlange ervaring en de in het bedrijf wijd verbreide kennis die Maatschap ROAD met dit specialisme heeft staan garant voor een kwalitatief goed product. Deze ervaring en kennis strekt zich uit over het gebied van:

 • enkelvoudige splitsingen;
 • meervoudige splitsingen (hoofdsplitsing gevolgd door één of meerdere ondersplitsingen);
 • wijzigingstekeningen;
 • te volgen procedures in de splitsingstrajecten.

Zowel voor (nog te realiseren) nieuwbouwprojecten als voor bestaande bouw vervaardigen wij de appartementstekeningen.

Niet alleen het eindproduct is voor ons van eminent belang maar ook de weg daar naar toe. Wij zullen tijdens de weg naar het eindproduct met onze klant meedenken, onze klant van advies dienen en deadlines voor onze klanten bewaken.

appartementstekening

Continuïteit en professionaliteit

Maatschap ROAD biedt u de vereiste continuïteit en professionaliteit bij het vervaardigen van appartementstekeningen. Voortgang en kwaliteit zijn ten alle tijde gewaarborgd. U kunt daarbij uitgaan van een hoog serviceniveau. Maatschap ROAD weet immers waar het om gaat, wat de belangen zijn.

Onze diensten

Maatschap ROAD vervaardigt voor zowel nieuwbouwprojecten als voor bestaande bouw de appartementstekeningen.
Wij verlenen onze diensten in geheel Nederland.

Nieuwbouwprojecten

Als basis voor de splitsingstekening dienen de meest actuele bouwtekeningen. Bij nieuwbouwprojecten faciliteert Maatschap ROAD de appartementssplitsing van conceptuele fase tot en met definitieve registratie bij het Kadaster en de Openbare registers. Dit houdt in dat wij meedenken, adviseren en deadlines monitoren tijdens de verschillende fases in het splitsingsproces. Daarnaast leveren wij vrijwel op afroep concepttekeningen aan in de diverse stadia van het splitsingsproces.Desgewenst berekenen wij de oppervlakte per appartementsrecht. Hiermee kunnen de aandelen(breukdelen) van de appartementsrechten in het geheel vastgesteld worden.

Oplevering van de definitieve tekening vindt plaats in PDF-formaat dan wel door middel van analoge afdrukken.

Ondersplitsingstekeningen en wijzigingstekeningen

Uiteraard verzorgen wij niet alleen enkelvoudige splitsingstekeningen, maar ook meervoudige splitsingstekeningen (ondersplitsingen) en wijzigingstekeningen.

Bestaande bouw

Bij bestaande bouw dient de meest actuele bouwtekening als basis voor de splitsingstekening. Is deze niet meer voorhanden of verouderd dan kunnen wij de bebouwing en de appartementen inmeten. Daarnaast zullen wij bij bestaande bouw altijd de inrichting van het terrein opnemen en zonodig opmeten. De toedeling van het terrein (paden, tuinen, bergingen, parkeerplaatsen e.d.) aan de appartementsrechten zullen wij in overleg met onze opdrachtgever vaststellen. De aanwezige bouwtekeningen worden door ons altijd getoetst op volledigheid en actualiteit. Onze opdrachtgever krijgt zo spoedig mogelijk nadat we in het terrein zijn geweest een concepttekening van ons toegestuurd (per E-mail en/of post). Na overleg met opdrachtgever vervaardigen wij de definitieve splitsingstekening. Desgewenst berekenen wij de oppervlakte per appartementsrecht. Hiermee kunnen de aandelen (breukdelen) van de appartementsrechten in het geheel vastgesteld worden.

Oplevering van de definitieve tekening vindt plaats in PDF-formaat dan wel door middel van analoge afdrukken.

Prijsniveau van de diensten

Maatschap ROAD heeft het werkproces effectief en efficiënt ingericht. Dit naast het lage kostenniveau binnen onze organisatie zorgt dat wij tegen verrassend lage tarieven de appartementstekeningen kunnen vervaardigen.

Mocht u onze prijs voor een bepaald project willen weten dan sturen wij u graag een vrijblijvende offerte toe. U kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken.

Onze klanten

Wij mogen de onderstaande klantengroepen tot onze opdrachtgevers rekenen.

       • Notariskantoren
       • Woningcorporaties
       • Projectontwikkelaars
       • Bouwbedrijven
       • Aannemers
       • Architecten
       • Particulieren

villa tekening

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten en producten of wilt u een offerte voor een splitsingsproject aanvragen?

Dan kunt u ons contactformulier daarvoor gebruiken. Wij zullen dan per ommegaande contact met u opnemen.

De Gewanten 4, 6836 EB Arnhem
026 442 06 48
06 29 44 83 19
road@live.nl

  ROAD logo
  KvK nummer: 09191525
  BTW nummer: NL 807 520 901 B 01
  IBAN: NL86 ABNA 0536 5028 11

  Maatschap ROAD is een advies- en tekenbureau

  Gespecialiseerd in het vervaardigen van appartementstekeningen, ook wel splitsingstekeningen genoemd

  Splitsingstekeningen

  Splitsingstekeningen zijn onderdeel van een notariële splitsingsakte waarin de oprichting en werking van een Vereniging van Eigenaren (VVE) wordt geregeld en dienen als verplichte bijlage van de notariële splitsingsakte bij het Kadaster in de Openbare registers ingeschreven te worden. In de splitsingsakte is tevens het reglement van splitsing opgenomen. In het reglement van splitsing zijn bepalingen en voorschriften opgenomen, die men de spelregels tussen de appartementseigenaren/bewoners zou kunnen noemen.

  De splitsingstekening is geen bouwtekening maar een speciale “juridische” tekening waarop alle appartementen en de gemeenschappelijke ruimten in hun onderlinge samenhang afgebeeld zijn. Deze tekening dient aan de eisen van het Kadaster te voldoen wil deze voor inschrijving geaccepteerd worden.

  Kennis, ervaring, service

  De jarenlange ervaring en de in het bedrijf wijd verbreide kennis die Maatschap ROAD met dit specialisme heeft staan garant voor een kwalitatief goed product. Deze ervaring en kennis strekt zich uit over het gebied van:

  • enkelvoudige splitsingen;
  • meervoudige splitsingen (hoofdsplitsing gevolgd door één of meerdere ondersplitsingen);
  • wijzigingstekeningen;
  • te volgen procedures in de splitsingstrajecten.

  Zowel voor (nog te realiseren) nieuwbouwprojecten als voor bestaande bouw vervaardigen wij de appartementstekeningen.

  Niet alleen het eindproduct is voor ons van eminent belang maar ook de weg daar naar toe. Wij zullen tijdens de weg naar het eindproduct met onze klant meedenken, onze klant van advies dienen en deadlines voor onze klanten bewaken.

  Continuïteit en professionaliteit

  Maatschap ROAD biedt u de vereiste continuïteit en professionaliteit bij het vervaardigen van appartementstekeningen. Voortgang en kwaliteit zijn ten alle tijde gewaarborgd. U kunt daarbij uitgaan van een hoog serviceniveau. Maatschap ROAD weet immers waar het om gaat, wat de belangen zijn.

  Onze diensten

  Maatschap ROAD vervaardigt voor zowel nieuwbouwprojecten als voor bestaande bouw de appartementstekeningen. Wij verlenen onze diensten in geheel Nederland.

  Nieuwbouwprojecten

  Als basis voor de splitsingstekening dienen de meest actuele bouwtekeningen. Bij nieuwbouwprojecten faciliteert Maatschap ROAD de appartementssplitsing van conceptuele fase tot en met definitieve registratie bij het Kadaster en de Openbare registers. Dit houdt in dat wij meedenken, adviseren en deadlines monitoren tijdens de verschillende fases in het splitsingsproces. Daarnaast leveren wij vrijwel op afroep concepttekeningen aan in de diverse stadia van het splitsingsproces.Desgewenst berekenen wij de oppervlakte per appartementsrecht. Hiermee kunnen de aandelen(breukdelen) van de appartementsrechten in het geheel vastgesteld worden.

  Oplevering van de definitieve tekening vindt plaats in PDF-formaat dan wel door middel van analoge afdrukken.

  Ondersplitsingstekeningen en wijzigingstekeningen

  Uiteraard verzorgen wij niet alleen enkelvoudige splitsingstekeningen, maar ook meervoudige splitsingstekeningen (ondersplitsingen) en wijzigingstekeningen.

  Bestaande bouw

  Bij bestaande bouw dient de meest actuele bouwtekening als basis voor de splitsingstekening. Is deze niet meer voorhanden of verouderd dan kunnen wij de bebouwing en de appartementen inmeten. Daarnaast zullen wij bij bestaande bouw altijd de inrichting van het terrein opnemen en zonodig opmeten. De toedeling van het terrein (paden, tuinen, bergingen, parkeerplaatsen e.d.) aan de appartementsrechten zullen wij in overleg met onze opdrachtgever vaststellen. De aanwezige bouwtekeningen worden door ons altijd getoetst op volledigheid en actualiteit. Onze opdrachtgever krijgt zo spoedig mogelijk nadat we in het terrein zijn geweest een concepttekening van ons toegestuurd (per E-mail en/of post). Na overleg met opdrachtgever vervaardigen wij de definitieve splitsingstekening. Desgewenst berekenen wij de oppervlakte per appartementsrecht. Hiermee kunnen de aandelen (breukdelen) van de appartementsrechten in het geheel vastgesteld worden.

  Oplevering van de definitieve tekening vindt plaats in PDF-formaat dan wel door middel van analoge afdrukken.

  Prijsniveau van de diensten

  Maatschap ROAD heeft het werkproces effectief en efficiënt ingericht. Dit naast het lage kostenniveau binnen onze organisatie zorgt dat wij tegen verrassend lage tarieven de appartementstekeningen kunnen vervaardigen.

  Mocht u onze prijs voor een bepaald project willen weten dan sturen wij u graag een vrijblijvende offerte toe. U kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken.

  Onze klanten

  Wij mogen de onderstaande klantengroepen tot onze opdrachtgevers rekenen.

         • Notariskantoren
         • Woningcorporaties
         • Projectontwikkelaars
         • Bouwbedrijven
         • Aannemers
         • Architecten
         • Particulieren

  Contact

  Wilt u meer weten over onze diensten en producten of wilt u een offerte voor een splitsingsproject aanvragen?

  Dan kunt u ons contactformulier daarvoor gebruiken. Wij zullen dan per ommegaande contact met u opnemen.

   De Gewanten 4, 6836 EB Arnhem
   026 442 06 48
   06 29 44 83 19
   road@live.nl
   KvK nummer: 09191525
   BTW nummer: NL 807 520 901 B 01
   IBAN: NL86 ABNA 0536 5028 11